SELAMAT DATANG 

KE 

LAMAN JURUKUR TANAH 

CRISWELLCE

Freelance Surveyor(Sepenuh Masa)

PEMBAHAGIAN LOT UNTUK JUAL BELI TANAH

Mencari dan menanda sempadan yang hilang

Cerapan Matahari

Demarcation

Topography

Crossection & Longsection

Cerapan Matahari

Topography & Demarcation Survey

Facebook

Penyukatan Geran TOL (Pembalakan)

GPS untuk Permohonan Tanah

Transfer Koordinat dari Trig ke Kawasan yang hendak di Ukur

Field Book

Resit Permohonan Tanah

Borang Permohonan Tanah

Pengambilan Balik Jalan

Pengukuran Lot2 yang terlibat dalam Geran Tanah